Nástroje

Další nástroje

Modifikace kytar

Modelový archiv

Archiv

  Původní modely Nové modely
  40 Violet SY
  Bez předchůdce Indigo CY
  Bez předchůdce Indigo Plus CY
  20-CM, 21-SW Blue CM, Blue SW
  Bez předchůdce Blue Plus CM, Blue Plus SW
  22-CM Green CM
  22-SR Green Plus SR, Green Plus SW
  23-CR, 23-SF, 23-CR Elite Yellow SR, Yellow CR
  24-SR, 24-SF Yellow Plus SR, Yellow Plus CR
  Bez předchůdce Orange SR, Orange SW
  Bez předchůdce Orange Plus SR, Orange Plus CR
  25-SR, 25-CR Red SR, Red CR
  25-SR, 25-CR Red Plus SR, Red Plus SW
  31-SR, 31-SM Vintage 1
  32-SM Bez nástupce
  33-SR Bez nástupce
  34-SR Vintage 2
  35-SR Vintage 3
  GN2-SW, GN2-CR GNc 2-SW, GNc 2-CW
  GN4-SR, GN4-CR GNc 4-SR, GNc 4-CR
  LJ10-CM LJ 10-CM
  61-CM, 61-CM 5 Bc 61-CM 4, Bc 61-CM 5
  62-SW, 62-SW 5 Bc 62-SW 4, Bc 62-SW 5