Informace o zpracování osobních údajů

Správa a zpracování Vašich osobních údajů u nás probíhá podle platných právních předpisů. Na základě legislativy GDPR (General data protection regulation) - nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, vstoupily v platnost také nové požadavky. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o tom, že tyto požadavky splňujeme. Ty nejdůležitější informace jsou k nalezení níže, pokud se však budete chtít zeptat na cokoliv dalšího, neváhejte se obrátit na e-mail: info@furchguitars.com, kde jsme Vám plně k dispozici.

1. Kdo se stará a zpracovává mé osobní údaje?

O Vaše osobní údaje se stará správce osobních údajů. Správcem osobních údajů je Furch Guitars, se sídlem Městečko 27, 691 63 Velké Němčice, Česká republika, IČ: 276 68 002. Jsme subjektem, který odpovídá za dodržování povinností stanovených novou legislativou EU - GDPR. V případě potřeby nás tedy můžete kontaktovat, a to jak na výše uvedené korespondenční adrese, tak i na e-mailu: info@furchguitars.com.

2. Jak a k jakým účelům se osobní údaje zpracovávají?

Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Zpracováváme je jen v takovém rozsahu, který je pro daný účel nezbytný. Na základě Vašeho souhlasu o zpracování osobních údajů je naše společnost zpracovává a spravuje prostřednictvím počítačových systémů a počítačových systémů našich zpracovatelů.

Stejně jako každá řádná smlouva obsahuje uvedení osobních údajů, tak i my data využíváme k uzavření kupní smlouvy a k tomu, abychom tuto kupní smlouvu řádně plnili. Kupní smlouva slouží k tomu, abychom Vám mohli dodat naše produkty.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám dáváte i pro naše marketingové účely:

  • Kontaktní formulář v sekci O nás – prostřednictví tohoto formuláře nám můžete zaslat Vaše žádosti, dotazy a připomínky. Veškeré zaslané podklady a data slouží pouze k danému účelu – zodpovězení Vašich žádostí, dotazů a připomínek. Data zpracováváme v souladu s veškerými legislativními a interními normami.

Souhlas se zpracováním údajů můžete pro každou z oblastí kdykoliv odmítnout, a to na e-mailové adrese: info@furchguitars.com.

3. Místa, kde potřebujeme Váš souhlas

  • Kontaktní formulář v sekci O nás - jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa.

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Naše společnost nemůže uchovávat Vaše osobní údaje do libovolně dlouhé doby. Uchováváme je tedy do chvíle, do které Vaše údaje opravdu potřebujeme. Tedy po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu.

V případě jakýchkoliv dotazů, či požadavku na výmaz či modifikaci nepřesných dat se můžete obrátit na nás na e-mail: info@furchguitars.com.

5. Osobní údaje a cookie

Ani my nejsme výjimkou a používáme na našich webových stránkách www.furch.cz soubory cookie. Stejně tak používáme i Google Analytics. V rámci souborů cookie shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa a jiné identifikátory Vašeho zařízení), údaje o Vaší poloze (IP adresa) a návštěvě (datum a čas návštěvy).

Cookie soubory jsou krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do jeho zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.

Ukládání souborů cookie lze odmítnout hned při vstupu na naše webové stránky tím, že nepotvrdíte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Zabezpečení osobních údajů

V souladu s platnou právní normou zajišťujeme ochranu osobních údajů, které zpracováváme a uchováváme, a to prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření.

Kromě oprávněných pracovníků naší společnosti mají k datům přístup i třetí subjekty, které nám poskytují své služby (např. zpracovatelé – poskytovatelé IT služeb, dopravce).

7. Na koho se obrátit v případě konkrétního požadavku či doplňujících informací

Pokud máte další dotazy, přejete si poskytnout detailnější informace k některému z bodů, žádáte o výmaz či editaci nesprávných údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@furchguitars.com.