Rezonanční dřeva

Rezonanční dřevo používané pro výrobu kytar Furch pochází z celého světa. Pečlivě vybíráme to nejlepší z eticky těženého exotického dřeva s patřičně doloženým původem.  Jakmile dřevo dorazí do naší továrny, okamžitě se mu pečlivě věnujeme a spustíme proces pozvolného sušení, které zaručuje dlouhodobou stabilitu materiálu. Již v průběhu sušení a také po jeho dokončení dřevo prochází několikanásobnou kontrolou kvality, která odhalí případné vady a nevhodné kusy dřeva z výrobního procesu vyřadí. Po dokončení sušení se pak dřevo třídí podle různých kritérií, mj. vyvážení barev, kresby či pravidelnosti letorostů a tuhosti.

Nejvyšší kvalita našich materiálů

Charakter zvuku každé kytary ovlivňuje především druh dřeva a jeho kvalita, proto u nás výběru dřeva věnujeme obrovskou péči. Dlouhodobě testujeme dřevo z pěti světadílů a při několikafázovém třídění materiálu hodnotíme řadu kritérií, která se navíc mírně liší pro materiály přední desky, lubů i zadní desky. Spolupracujeme se všemi významnými světovými dodavateli, proto si můžete být jisti, že v nástrojích FURCH najdete vždy to nejlepší dřevo.

Pro výrobu předních desek kytar používáme téměř výhradně měkčí druhy dřev s výraznými souběžnými léty; tato struktura dává kytarám jejich specifický zvuk. Klíčovými vlastnostmi každé přední desky jsou jejich tuhost, souběžnost, pravidelnost a tloušťka letokruhů, míra kolmosti letokruhů v příčném řezu desky, barevná vyváženost napříč celou deskou a přítomnost „nedokonalostí“ ve dřevě, které každé desce dodávají originalitu. Kvalitu matriálu přední desky v kytarách Furch dělíme do několika kategorií, které v hierarchii od nejvyšší po nejnižší označujeme: Master grade, AAA, AA, A+.

Luby a zadní desky jsou vyráběny ze dřev pocházejících z různých zeměpisných šířek. Hustota a výraznost letokruhů těchto dřev se výrazně liší, proto jsou i jejich fyzikální vlastnost více rozdílné než u dřev používaných pro výrobu předních desek. U materiálů určených pro zadní desky proto naši výrobní mistři pečlivě posuzují především jejich tuhost, estetické vlastnosti kresby a přítomnost nedokonalostí ve dřevě. Kvalitu materiálu lubů a zadní desky v kytarách Furch dělíme do několika kategorií, které v hierarchii od nejvyšší po nejnižší označujeme: Master grade, AAA, AA, A.

Prémiová dřeva nejvyšší kvality, dostupná převážně pro naši zakázkovou řadu kytar RAINBOW, jsou výsledkem několikafázového výběru z nejlepšího materiálu a jejich kvalita se vždy pohybuje na průsečíku kategorie AAA až Master grade.

Furch a životní prostředí

Vážíme si toho, že nám příroda dává vysoce kvalitní dřevo a snažíme se jí vše vracet. Materiály používané pro výrobu našich kytar pochází striktně od dodavatelů s deklarovaným původem těžby. Kromě certifikátů CITES a FSC nabízíme i řadu modelů vyrobených z materiálů, které představují plnohodnotnou alternativu k exotickým dřevinám typu amerického javoru či černého ořechu. Vyzkoušejte si sami některý z našich modelů kytar vyrobených s použitím těchto nových materiálů a přesvědčte se o jeho zvukových kvalitách u nejbližšího autorizovaného distributora.