Rezonanční dřeva

Rezonanční dřeva, která používáme

Rezonanční dřevo používané pro výrobu kytar Furch pochází z celého světa. Vybrali jsme pečlivě to nejlepší. Používáme pouze eticky těžené exotické dřevo s patřičně doloženým původem a certifikátem o těžbě. Poté co dřevo dorazí do naší továrny spustíme proces pozvolného sušení, které zaručuje dlouhodobou stabilitu materiálu. Dřevo se pak třídí podle různých kritérií, včetně vyvážení barev, kresby a pravidelnosti letorostů a tuhosti.

Africký mahagon
Honduraský mahagon
Smrk Sitka
Smrk Adirondack
Alpský smrk
Červený cedr
Evropský javor
Indický palisandr
Madagaskarský palisandr
Cocobolo palisandr
Havajská koa
Černý ořech
Africký blackwood
Africký eben
Ziricote

Furch a životní prostředí

Deštné pralesy představují velice křehký systém a ve Furch Guitars věnujeme velkou pozornost šetrnému zacházení s tímto přírodním darem. Materiály používané pro výrobu našich kytar pochází striktně od dodavatelů s deklarovaným původem těžby. Vedle certifikátů CITES a FSC firma Furch nabízí řadu modelů vyrobených z materiálů představujících plnohodnotnou alternativu k exotickým dřevinám, jako například evropský javor nebo černý ořech. Přijďte si vyzkoušet některý z modelů vyrobený s použitím těchto materiálů.