Rezonanční dřeva

Rezonanční dřevo používané pro výrobu kytar Furch pochází z celého světa. Pečlivě vybíráme to nejlepší z eticky těženého exotického dřeva s patřičně doloženým původem a certifikátem o těžbě. Jakmile dřevo dorazí do naší továrny, okamžitě se mu pečlivě věnujeme a spustíme proces pozvolného sušení, které zaručuje dlouhodobou stabilitu materiálu. Již v průběhu sušení a také po jeho dokončení dřevo prochází několikanásobnou kontrolou kvality, která odhalí případné vady a nevhodné kusy dřeva z výrobního procesu vyřadí. Po dokončení sušení se pak dřevo třídí podle různých kritérií, mj. vyvážení barev, kresby či pravidelnosti letorostů a tuhosti.

Furch a životní prostředí

Vážíme si toho, že nám příroda dává vysoce kvalitní dřevo a snažíme se jí vše vracet. Materiály používané pro výrobu našich kytar pochází striktně od dodavatelů s deklarovaným původem těžby. Kromě certifikátů CITES a FSC nabízíme i řadu modelů vyrobených z materiálů, které představují plnohodnotnou alternativu k exotickým dřevinám typu amerického javoru či černého ořechu. Vyzkoušejte si sami některý z našich modelů kytar vyrobených s použitím těchto nových materiálů a přesvědčte se o jeho zvukových kvalitách u nejbližšího autorizovaného distributora.